Makaleler

Varlık Yönetim Şirketlerinde Birleşme Örneği ve Muhasebe Uygulamaları

Öz

Bilindiği üzere globalleşen dünyada sermaye sınır tanımamakta, gerek ulusal gerekse uluslararası işletmeler bir takım avantajlardan faydalanmak amacı ile işletme birleşmeleri gerçekleştirilmektedirler. 2000 yıllarında başlayan ülkemizdeki banka krizlerinden dolayı sorunlu krediler artmış ve birçok banka TMSF tarafından el konulmak zorunda kalınmıştır. Bu sorunlu krediler bankaların imajlarını ve piyasa değerini olumsuz şekilde etkilemiştir. Bankaların piyasa değerini yükseltebilmesi ve bu sorunlu kredilerden kurtulması için 2002 yılında Varlık Yönetim Şirketleri(VYŞ) kurulmuş ve bu şirketler 2005 yılından bu yana BDDK tarafından denetlenmektedir.  Bu şirketlerin amaçları bankaların ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının devir alınması, devir alınan aktiflerin yönetilip geliştirilerek azami değer artışının sağlanması, alacakların teminat oluşturan varlıkların (gayrimenkul, hisse senedi vs.) uzmanları vasıtası ile değerlendirilmesi gibi özel amaçları vardır. İşletme birleşmeleri 6102 Sayılı yeni TTK’nun 155 md.’nin 1. fıkrasının a ve b benlerinde, “devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına, sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir” demektedir. Çalışmamızın esas konusu olan VYŞ’lerde birleşme konusu ele alınmış ve Türkiye’deki iki VYŞ’nin birleşme işlemine ve muhasebe uygulamalarına yer verilmiştir.

Makalenin tamamı için tıklayınız.

Etiketler
Daha Fazla Göster
Kapalı
Kapalı