Makaleler

Ücret Odaklı Uluslararası İşgücü Hareketliliğinin İşgücü Piyasalarına Etkileri | Doç. Dr. Munise Tuba AKTAŞ

Doç. Dr. Munise Tuba AKTAŞ

Öz

Uluslararası işgücü hareketliliği, çoğunlukla göç alan ülke konumundaki gelişmiş ülkeler açısından iktisadi boyutuyla geniş bir tartışma ortamı bulmaktadır. Bu çalışmada, ücret odaklı işgücü göçünün ekonomik etkilerinin göç alan-göç veren ülkeler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, uluslararası işgücü göçünün işgücü piyasası üzerindeki kısa dönemli ve statik ekonomik etkilerini ortaya koymanın yanında; dinamik ve uzun dönemli etkilerini de tartışarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Göçün işgücü piyasalarına etkisini irdelediğimiz neoklasik analizde, uluslararası göçün göç alan ülkede ekonominin çıktı düzeyini yükselttiği ancak etkinlik kazanımlarını toplumda adil bir biçimde dağıtmadığı anlaşılmaktadır. Göç veren ülke açısından konu incelendiğinde ise, yerli işgücünün ücret düzeyinin yükseldiği, sermayedarın ise göçten olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir.

Abstract

The international labour mobility �inds a broad discussion environment by its economic dimensions from the perspective of the developed countries, which largely are in the position of letting in immigrants. In this paper, it is aimed to examine the economic effects of the wage focused labour migration with respect to the countries allowing in immigrants and the countries from which emigration occurs. The study aims to make a contribution to the literature not only by revealing the short-term and static economic effects of international migration on labour markets, but also by discussing long-term and dynamic effects of it. When we examine the effects of migration on the labour markets in the neo-classical analysis, it is understood that the international migration raises the level of economic outputs in the country that lets in immigrants, but the effectiveness gains are not distributed fairly in the society. When the issue is examined with respect to countries from which emigration occurs, it is seen that the wage and employment levels of the domestic labour increase, while the capital owners are negatively influenced by emigration.

Keywords: International Labour Mobility, Migration Theories, Economic Effects Of
Migration, Neo-Classical Analysis, Labour Market

Tam Metin İçin Tıklayınız

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı