DANIŞMA KURULU

 

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
(İstanbul Üniversitesi)

1984 yılında Uludağ Üniversitesi’nden lisans derecesini aldı. 1986 yılında “Türkiye’nin sosyal değişme sürecinde sivil bürokrasi (1923-1960)” adlı tezi ile yüksek lisans, 1991 yılında da “Avrupa Birliği: İşçi sendikalarının, işverenlerin, siyasal kurumların ve kamuoyunun tutumu açısından incelenmesi” adlı tezini savunarak doktora derecesini aldı. 1985 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı kamu görevine European University Institute (1988-1989), HTIEI Bakü (1996), The London School of Economics and Political Sciences (2002), James Cook  University(2005-2006), Washington State University (2008) gibi bir çok farklı üniversitede misafir araştırmacı, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak devam etti.

2010 yılında profesör ünvanını alan Bozkurt, İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

Araştırma Alanları: Çalışma Sosyolojisi, Değerler, Küreselleşme, Ekonomik Sosyoloji, Girişimcilik ve Araştırma Yöntemleri.


 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
(İstanbul Üniversitesi)

1970 Yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini  Mimar Sinan Üniversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü’nde 1991 de Yüksek Lisans eğitimini “Merkezi Plancı Ekonomilerden Piyasa Ekonomisine Geçiş ve BDT deki Türk Cumhuriyetlerinin İktisadi Potansiyelleri” isimli tezle 1992 de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü’nde; Doktora eğitimini “Kurzfristige Prognose von Aktienkursentwicklungen mit Hilfe von ökonometrischen Methoden” adlı tezle  2002 de Wirtschaftsuniversität Wien, Dr.rer.oec.soc. (Viyana İktisat Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Ekonomi Doktoru), Avusturya / Viyana’da tamamladı. 2012 yılında ekonometri doçenti oldu. 1989-1991 yılları arasında Beta Menkul Kıymetler A.Ş.’de Yatırım Uzmanı, Dealer ve Broker olarak çalıştı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümüne araştırma görevlisi oldu. Dünya Bankası, Oxford Üniversitesi ve Viyana Ekonomi üniversitelerinde yardımcı araştırmacı olarak görev aldı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Askerlik hizmetini 297. dönem Asteğmen olarak Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Meslek Yüksek Okulu ve Harp Akademilerinde çeşitli dönemlerde dersler verdi. İ.B.B. İstanbul Metropolitan Planlama Birimi’nde İstanbul Tarihi Yarımada Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ve Trakya 100000 ve 25000 plan projelerinde telife esas olarak danışmanlık yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer’in Ekonomi, Ekonometri, İstatistik, Savunma Ekonomisi, Finans, Finansal Ekonometri, Türk Devlet ve Toplulukları Ekonomileri, Avrupa Birliği konularında yoğunlaşmış çok sayıda ulusal ve uluslararası kitabı bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Finansal ekonometri, Türk Devlet ve Toplulukları Ekonomileri, Avrupa Birliği


 

Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ
(Uludağ Üniversitesi)

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans ve “İşletmelerde Sanal takımlar ve Bir Uygulama” isimli tezi ile doktora derecelerini aldı. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı kamu görevine 2017 yılından beri profesör olarak devam etmektedir.

Çok sayıda yayın ve tebliği bulunan Eryılmaz, 2016 yılında TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazanarak 2017-2018 yıllarında Göteborg Research Institute’de bir yıl araştırmacı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

İşletme, yönetim ve organizasyon dersleri verdiği Uludağ Üniversitesi’nde görevine devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Kalite Yönetimi, Örgütlerde Süreç Yönetimi, Organizasyonel Etkinlik.


 

 Doç. Dr. Sema AY
(Uludağ Üniversitesi)

1996 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı yıl araştırma görevlisi olarak Atatürk Üniversitesi’nde görevine başladı. 1999 yılında yüksek lisans ve 2004 yılında doktora derecelerini aldı. 2004-2007 yılları arasında Yalova Kosgeb Sinerji Odağı’nda yöneticilik yaptı. 2007 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı görevine halen devam etmektedir. 2012 yılında doçent derecesini alan Ay, dış ticaret, uluslararası iktisat, iş yeri eğitimi, ihracatta devlet destekleri, dış ticaret mevzuatı dersleri vermektedir.

Araştırma Alanları: Ekonomik Kalkınma, Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği, Döngüsel Ekonomi, E-Ticaret’in Ekonomiye Etkisi.


 

Dr. Öğr. Üyesi Turgay MÜNYAS
(Okan Üniversitesi)

2005 yılında Anadolu Üniversite İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Maltepe Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans programını ve 2015 yılında Okan Üniversitesi İşletme(finans) Bölümü doktora programını “Belediyelerde kredi derecelendirme analizi üzerine bir model önerisi” adlı tezini savunarak doktora derecesini aldı. Bir çok kitap ve makale kaleme alan Münyas, kamu ve özel bankalarda da eğitimler vermektedir. Lisans ve yüksek lisans dersleri veren Münyas halen Okan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Finans Matematiği, Finansal Yönetim, Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Finansal Krizler.


Kapalı
Kapalı